Overname wedstrijdzaken

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
mrt 292017
 

 

Wegens ziekte van onze wedstrijdsecretaresse Petra Kleijnen worden haar taken van wedstrijdzaken tijdelijk overgenomen door Reginald van IJzendoorn. Bij afzeggen en/of inhalen van wedstrijden e.d. dit nummer bellen: 06-51333443

mrt 182017
 

Door uitvallen van enkele spelers is na telling van de deelnemers besloten om de herenfinale aan te passen.
Er spelen 16 heren finale, 8 C/D en 8 A/B. er wordt single gespeeld.
De heren C/D spelen na de damesfinale om plm. 11.15uur.
De heren A/B spelen om plm. 12.30uur.
Graag 30 minuten voor aanvang van de finale aanwezig. 

 
 Finale indeling

Loting Henk Verhoef Cup halve finale

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
feb 232017
 

De 2e ronde van de Henk Verhoef Cup is gespeeld op woensdag 22 februari.
Nu zijn de mensen van de , halve finale bekend. Om de halve finale op te vullen naar 16 spelers, zijn de 4 afvallers met de hoogste scores uit de vorige rondes ook door naar de halve finale.

De loting is 22 februari gedaan door Marian Verhoef, de sponsor van dit toernooi.
1e serie 19.30 uur

1. Tim Leenders
2. Jessie Verhoeven

3. Michel Dernikas
4. Reginald van Ijzendoorn

5. Danny de Bie
6. Arno van Kalkeren

7. Antoon Reuvers
8. Pierre Huisman

2e serie 20.45 uur

1. Rien van Ledden
2. Ceddie van Meerten

3. Hennie van Schijndel
4. Ries van Bekkum

5. Leen van Haaften
6. Rob Prijn

7. Dennis Koopman
8. Patricia Huisman

De halve finale zal op 5 april gespeeld worden. De finale wordt 10 mei gespeeld volgens het round robin systeem.

Hopende op veel supporters.

Petra Kleijnen
westrijdzaken

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
feb 042017
 

Geachte leden,

Namens het bestuur van uw vereniging wordt U uitgenodigd voor de:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

De vergadering zal plaatsvinden op WOENSDAG 22 MAART 2017 om 19.30 uur in
Bowlingcentrum Tiel, Oude Medelsestraat 11a te Tiel

Tevens willen wij u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een ander (team)lid een volmacht te geven om voor u te stemmen,mocht u niet aanwezig zijn. Een volmachtformulier wordt hierbij meegezonden. Mocht er een stemming plaatsvinden, zal deze persoon voor u kunnen stemmen en zult u op deze manier toch inspraak hebben in de beslissing(en) die er genomen wordt. Deze volmacht dient schriftelijk te geschieden.
Agenda:
1. Opening
2. Afmeldingen en ingekomen poststukken
3. Doorlopen notulen A.L.V. 2016
4. Verslag penningmeester:
         - Verslag kascontrolecommissie
         - Verkiezing kascontrolecommissie
5. Verslag wedstrijdzaken
6. Verslag ledenadministratie
7. Verslag jeugdzaken
Pauze
8. Op deze vergadering zijn aftredend en herkiesbaar:

Reginald van IJzendoorn                    Voorzitter
Michel Dernikas                                     Penningmeester /Ledenadministatie
Hennie van Schijndel                            Secretariaat (interim)
Petra Kleijnen                                          Wedstrijdzaken
Arno van Kalkeren                                 Website beheerder
Marian Verhoef                                      Secretariaat (niet herkiesbaar)
Danny de Bie                                           Jeugdzaken (Is gestopt )(niet herkiesbaar)

Tevens draag het bestuur voor:
Marian Verhoef als bestuurslid                     Algemenezaken
Hennie van Schijndel als bestuurslid          Secretariaat

Volgens artikel 11, lid 2 a van de statuten zijn er ten minste drie stemgerechtigde leden bevoegd om een andere kandidaat voor één van deze bestuursfuncties voor te dragen, de voordracht hiertoe dient uiterlijk 09-03-2016 bij het bestuur aanwezig te zijn.

9. Nieuw seizoen 2017/2018
10. Bedankjes en wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

De notulen van ALV 2016 liggen 10 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bestuur van Bowling Vereniging Tiel