Loting Henk Verhoef Cup halve finale

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
feb 232017
 

De 2e ronde van de Henk Verhoef Cup is gespeeld op woensdag 22 februari.
Nu zijn de mensen van de , halve finale bekend. Om de halve finale op te vullen naar 16 spelers, zijn de 4 afvallers met de hoogste scores uit de vorige rondes ook door naar de halve finale.

De loting is 22 februari gedaan door Marian Verhoef, de sponsor van dit toernooi.
1e serie 19.30 uur

1. Tim Leenders
2. Jessie Verhoeven

3. Michel Dernikas
4. Reginald van Ijzendoorn

5. Danny de Bie
6. Arno van Kalkeren

7. Tony Heijster
8. Pierre Huisman

2e serie 20.45 uur

1. Rien van Ledden
2. Ceddie van Meerten

3. Hennie van Schijndel
4. Ries van Bekkum

5. Leen van Haaften
6. Rob Prijn

7. Dennis Koopman
8. Patricia Huisman

De halve finale zal op 5 april gespeeld worden. De finale wordt 10 mei gespeeld volgens het round robin systeem.

Hopende op veel supporters.

Petra Kleijnen
westrijdzaken

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
feb 042017
 

Geachte leden,

Namens het bestuur van uw vereniging wordt U uitgenodigd voor de:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

De vergadering zal plaatsvinden op WOENSDAG 22 MAART 2017 om 19.30 uur in
Bowlingcentrum Tiel, Oude Medelsestraat 11a te Tiel

Tevens willen wij u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een ander (team)lid een volmacht te geven om voor u te stemmen,mocht u niet aanwezig zijn. Een volmachtformulier wordt hierbij meegezonden. Mocht er een stemming plaatsvinden, zal deze persoon voor u kunnen stemmen en zult u op deze manier toch inspraak hebben in de beslissing(en) die er genomen wordt. Deze volmacht dient schriftelijk te geschieden.
Agenda:
1. Opening
2. Afmeldingen en ingekomen poststukken
3. Doorlopen notulen A.L.V. 2016
4. Verslag penningmeester:
         - Verslag kascontrolecommissie
         - Verkiezing kascontrolecommissie
5. Verslag wedstrijdzaken
6. Verslag ledenadministratie
7. Verslag jeugdzaken
Pauze
8. Op deze vergadering zijn aftredend en herkiesbaar:

Reginald van IJzendoorn                    Voorzitter
Michel Dernikas                                     Penningmeester /Ledenadministatie
Hennie van Schijndel                            Secretariaat (interim)
Petra Kleijnen                                          Wedstrijdzaken
Arno van Kalkeren                                 Website beheerder
Marian Verhoef                                      Secretariaat (niet herkiesbaar)
Danny de Bie                                           Jeugdzaken (Is gestopt )(niet herkiesbaar)

Tevens draag het bestuur voor:
Marian Verhoef als bestuurslid                     Algemenezaken
Hennie van Schijndel als bestuurslid          Secretariaat

Volgens artikel 11, lid 2 a van de statuten zijn er ten minste drie stemgerechtigde leden bevoegd om een andere kandidaat voor één van deze bestuursfuncties voor te dragen, de voordracht hiertoe dient uiterlijk 09-03-2016 bij het bestuur aanwezig te zijn.

9. Nieuw seizoen 2017/2018
10. Bedankjes en wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

De notulen van ALV 2016 liggen 10 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bestuur van Bowling Vereniging Tiel

Kerstgroet

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
dec 212016
 

Beste leden van Bowling Vereniging Tiel

 

Het eerste gedeelte van het bowling seizoen zit erop en velen gaan zich klaarmaken voor de feestdagen .

Sommigen gaan op vakantie en velen vieren de feestdagen thuis en uiteraard er zijn ook nog mensen die werken.

Wij als bestuur wensen jullie een aangename rustperiode en zien jullie graag weer terug in het nieuwe jaar.

 

WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL EEN FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR MAAR VOORAL IN GOEDE GEZONDHEID

 

Namens het bestuur de Voorzitter 

kerstgroet

afmelden voor een speelavond

 Nieuws  Reageren uitgeschakeld
dec 152016
 

Beste bowlers

 

Hierbij wil ik even duidelijkheid scheppen over het afmelden tijdens de league.

Het i s de bedoeling dat er tijdig wordt afgemeld als je team niet kan spelen. Liefst een dag van tevoren.

Er kunnen situaties zijn waardoor dit niet mogelijk is, overmacht dus.

Maar er is altijd de mogelijkheid om een reserve in te zetten. Mocht dit niet kunnen dan graag afmelden bij wedstrijdzaken.

Telefoonnummer van Petra Kleijnen staat vermeld op de site.

Ik kan dan nog overleggen met de tegenstander of zij willen spelen of met de tegenstander gelijktijdig in te halen als dat aan de orde is.

Bij niet reglementair afmelden is de wedstrijd verloren met 4-0.

Inhalen gebeurt in overleg met het bowlinghuis en moet voor de eerst volgende wedstrijd ingehaald zijn.

 

Petra Kleijnen