Lidmaatschap BVT

 

Contributie bestaande leden – seizoen 2024/2025

    Ledenpas  dubbel

Jeugdlid tot 18 jaar
Seniorlid 18 – 24 jaar
Seniorlid 24 – 65 jaar
Seniorlid 65+

€ 49,20
€ 60,95
€ 60,70
€ 54,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95

 Formulier lidmaatschap:  formulier lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bestaan uit 2 delen, te weten:
-  een voor ieder lid vaste verenigingscontributie.
-  afdracht aan de NBF, afhankelijk van de gekozen lidmaatschapsvorm. 

De contributiekosten voor de NBF zijn te vinden op www.nbf.bowlen.nl

Rabobank rekeningnummer: NL02RABO0151100799 t.n.v. Bowlingvereniging Tiel.
De contributie voor het seizoen dient vóór 15 augustus 2023 voldaan te zijn.
(Wij zouden ook graag het ingevulde formulier van je terugkrijgen.)
Ontvangen wij de betaling na deze datum, dan brengen wij € 5,- extra aan administratiekosten in rekening!

 Contributie nieuwe leden – seizoen 2024/2025

    Ledenpas  dubbel

Jeugdlid tot 18 jaar
Seniorlid 18 – 24 jaar
Seniorlid 24 – 65 jaar
Seniorlid 65+

  € 52,75
€ 58,50
€ 64,25
€ 58,50
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95 

 
Wil je lid worden van onze vereniging?
Vul dan het formulier volledig in: formulier lidmaatschap.

Dit formulier graag mailen naar de ledenadministratie van Bowlingvereniging Tiel.
Je kunt het formulier ook deponeren in de ideeënbus in ons bowlinghuis.